Zaloguj się

Copyright © 2010-2014 TH!NK - WIzyt: 228,913

Strona główna


think_start2

Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe TH!NK wydawane jest przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Jest to czasopismo interdyscyplinarne, obejmujące swą działalnością szeroki zakres tematyczny. Czasopismo skierowane jest do studentów wszystkich uczelni, którzy pragną podzielić się swoim dorobkiem naukowym. Głównym celem Czasopisma jest propagowanie rozwoju naukowego wśród studentów poprzez stworzenie możliwości prezentowania studenckich prac naukowych na forum ogólnokrajowym.

Czasopismo TH!NK publikowane jest w całości w Internecie. Przyjęcie takiej formuły publikacji Czasopisma stanowi wyraz dążenia do wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w działalności naukowej oraz rosnącej popularności internetu jako źródła pozyskiwania informacji.

W Czasopiśmie publikowane będą artykuły prezentujące tematy należ������ce do następujących dziedzin:

  • nauki ekonomiczne
  • nauki społeczne
  • nauki o zdrowiu
  • turystykę i ekologię
  • IT i nowe media

W celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego Czasopisma, wszystkie artykuły poddawane są recenzji. Dzięki temu autorzy otrzymają rzetelną ocenę ich pracy naukowej i cenne wskazówki do wykorzystania przy przygotowywaniu kolejnych publikacji.

Zapraszamy do sekcji Numery archiwalne w celu  zapoznania się z opublikowanymi artykułami.

 

PARTNERZY

legeartis1 kolohr1 rai_think

 Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe TH!NK, Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

Wykonanie: kucici.grafikuj.pl