Zaloguj się

Copyright © 2010-2014 TH!NK - WIzyt: 228,272

Jak za pomocą telefonu komórkowego ukraść komuś pieniądze z banku – czyli o bezpieczeństwie nowoczesnych technologii słów kilka


Referat porusza szeroką tematykę współczesnych oszustw finansowych z wykorzystaniem błędów w nowoczesnych urządzeniach np. bankomatach. Artykuł ma charakter rozważań nad możliwościami ataków oraz ma za zadanie pełnić funkcje informacyjną. Szeroki i szybki rozwój sektora nowych technologii coraz bardziej ułatwia codzienne życie lecz jednocześnie jest źródłem nowych nieznanych wcześniej zagrożeń.

Pobierz

Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe TH!NK, Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

Wykonanie: kucici.grafikuj.pl