1 ( 13 ) 2013

Analiza Dyskursu Medialnego Serii Zdjęć „Nevada Ghosts”

Niniejsza praca przedstawia analizę dyskursu medialnego serii zdjęć „Nevada Ghosts” (Loomis Dean) wykonanych dla czasopisma „Life”. Przy wykorzystaniu triady Teuna A. van Dijka, została podjęta próba znalezienia ukrytego dna tychże fotografii, będących rzekomo jedynie udokumentowaniem skutków testu z użyciem broni atomowej, przeprowadzonego przez Amerykanów na pustyni Nevada w 1955 roku. W tym celu przeanalizowano najpierw język dyskursu przejawiający się w komunikacji wizualnej. Następnie wyodrębnione zostały idee zawarte w zdjęciach oraz towarzyszący im kontekst społeczno-historyczny, mający pomóc w zrozumieniu przekazu. Zakończeniem jest krótkie podsumowanie wniosków płynących z pracy oraz konkluzja odwołująca dyskurs do czasów współczesnych.

PETA, Fanatyczni Obrońcy Świata Zwierząt

PETA (Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierząt) to największa organizacja non profit walcząca o całkowite wyzwolenie zwierząt. Publikowane przez nią kontrowersyjne kampanie społeczne, chwytające za serce filmy z fabryk, w których torturowane są zwierzęta czy głośne protesty przeciw okrutnemu traktowaniu psów i kotów, zdecydowanie działają na naszą wyobraźnię. W jednej chwili jesteśmy w stanie uwierzyć, że istnieją na tym świecie bohaterowie, wystarczająco odważni by stawić czoła niesprawiedliwości i że my możemy im pomóc. Źle się jednak dzieje, gdy ta sama organizacja, tak naprawdę łamie etyczne standardy, finansuje działania eko-terrorysty, przyrównuje zabijanie zwierząt do Holocaustu, czy w końcu, sama poddaje eutanazji przyjęte przez siebie psy i koty. Czyny największej tego typu organizacji odbijają się na wszystkich, którym los przyjaciół-zwierząt nie jest obcy, niszcząc ludzkie zaufanie i wzmacniając przedsiębiorstwa, które zyskują na niesławie obrońców praw zwierząt.

Analiza Dyskursu Medialnego Informacji Prasowej Producenta Wody Mineralnej Kropla Beskidu pt. „Mniej Znaczy Więcej”

Ten artykuł jest analizą dyskursu medialnego informacji prasowej producenta wody mineralnej Kropla Beskidu pt. „Mniej znaczy więcej”. Analizuje trzy wymiary dyskursu – język przekazu, przekazywaną ideę oraz interakcję społeczną. Tekst pokazuje w jakiś sposób nadawca manipuluje odbiorcą za pomocą użycia specyficznego języka, a także kwestionuje jego funkcje informacyjną, którą powinien pełnić.

Analiza Dyskursu Medialnego Serii Fotografii „Never Let You Go”
*I nie opuszczę Cię aż do śmierci

Tekst dotyczy analizy dyskursu medialnego serii fotografii „Never let you go”. Jej autorem jest fotoreporter Alejandro Kirchuk. Zdjęcia opowiadają historię małżeństwa w podeszłym wieku. Pierwsze zapowiada nadchodzące zmiany w ich życiu, kolejne krok po kroku opowiadają całą historię. W 2012 roku seria „Never let you go” otrzymała pierwsze miejsce w prestiżowym konkursie fotografii – World Press Photo – w kategorii „Życie codzienne”.

Nike: „Szansa – to jest mój czas”.
Szansa dla młodych ludzi czy walka o klienta?

W dobie konsumpcjonizmu i reklamy wkraczającej w coraz to nowsze sfery naszego życia giganci na rynku uciekają się do nowych metod, aby być na ustach konsumentów, zainteresować ich marką. Reklama nie jest już tym, czym była kiedyś – prostą informacją o oferowanej usłudze, produkcie. Dzisiaj reklama przemawia do nas zupełnie na innych polach, stara się przekonać nas, że potrzebujemy danego produktu, że jest on elementem naszego życia. Spoty, które oglądamy, bezwzględnie odnoszą się do naszych potrzeb i uczuć. Niekiedy jest to zabieg oczywisty, niekiedy utajony. Jednak zawsze jest to zabieg celowy, mający za zadanie jedno – sprzedaż. Powyższy wywód przybliża praktykę firmy Nike, która stara się by o niej nie zapomniano. Nawiązuje medialną konkurencję z bezpośrednim przeciwnikiem na rynku odzieży sportowej. Pozwala konsumentom na przeżycie doświadczeń niedostępnych na co dzień, jednak u podstawy tych przedsięwzięć leży najważniejszy cel, jakim jest sprzedaż.

Jaki Jest Wizerunek Polskich Szkół Wyższych?
Kampanie Promocyjne Uczelni

Konkurencja pomiędzy szkołami wyższymi w zakresie oferty edukacyjnej nasila się szczególnie w czasie, kiedy kolejne pokolenie maturzystów po zdaniu egzaminu kończącego szkołę średnią podejmuje decyzję o dalszej edukacji, tym razem już na etapie szkolnictwa wyższego. Ze względu na niż demograficzny szkoły wyższe mogą napotkać problemy z pozyskaniem odbiorców dla swojej oferty, nawet jeśli będzie ona nieprzeciętnie atrakcyjna. Dostępne jest mnóstwo możliwości, które zostaną poddane przez przyszłych studentów ocenie przed ostatecznym wyborem.

Krzyżak podkreśla, że usługa w zakresie oferty edukacyjnej jest niematerialna i specyficzna Konieczność wyróżnienia przygotowanej przez szkołę wyższą oferty edukacyjnej wymaga podjęcia działań promocyjnych. Jednak ich odbiorcami są nie tylko potencjalni studenci. O pozytywnym wizerunku uczelni powinni dowiedzieć się przedstawiciele mediów, przedsiębiorcy i pracodawcy, ale też, nie da się ukryć – inne uczelnie.

Studia Wyższe – Mój Czas, Moja Szansa na Lepszą Przyszłość

Jeszcze w latach 90. studia wyższe kojarzyły się Polakom z prestiżem. Z założenia miały być ekskluzywne i unikatowe, przeznaczone dla ograniczonej części społeczeństwa. Obecnie idea ta uległa zmianie. W roku 2011 studiowało 1,7 mln osób. Dla porównania na początku lat 90. liczba ta była niemal 5-krotnie niższa i nieznacznie przekraczała 400 tys. Tendencja wzrostowa liczby osób studiujących jest determinowana trzema czynnikami: modą na posiadanie wykształcenia wyższego, wyższymi wymaganiami stawianymi przez rynek pracy oraz chęcią wydłużenia okresu kształcenia. Z powodu coraz to większej ilości osób posiadających wykształcenie wyższe, sam fakt ukończenia studiów przestaje być siłą przetargową u pracodawców, a coraz większe znaczenie mają posiadane doświadczenie i umiejętności.

Przestępstwa i Oszustwa Ubezpieczeniowe Jako Nieetyczne Zachowania na Polskim Rynku Ubezpieczeniowym

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce. Na początek wyjaśniono podstawowe pojęcia z zakresu przestępczości ubezpieczeniowej oraz przedstawiono wymiar oszustwa ubezpieczeniowego. Następnie wyjaśniono główne przyczyny występowania tego zjawiska. Po określeniu przyczyn, dokonano klasyfikacji na umyślne spowodowanie zdarzenia ubezpieczeniowego oraz upozorowanie zdarzenia ubezpieczeniowego. Na koniec przedstawiono konsekwencje ekonomiczne oszustw ubezpieczeniowych i zaprezentowano wnioski. Nieetyczne zachowania na polskim rynku ubezpieczeń są istotnym problemem, z którym należy walczyć, i który nie powinien być bagatelizowany.

Trwałe, Skuteczne i Elastyczne Uszczelniacze Silikonowe

Jednym ze sposobów podziału polimerów jest rozróżnienie na takie, w których łańcuch główny składa się wyłącznie z atomów węgla oraz na polimery heterołańcuchowe, które oprócz atomu węgla w łańcuchu głównym posiadają atomy innych pierwiastków. Chemiczne związki krzemoorganiczne, posiadają w swojej strukturze atomy krzemu, które mogą być połączone wiązaniami kowalencyjnymi z atomami krzemu, tlenu, węgla, azotu lub siarki tworząc grupę związków o specyficznych właściwościach fizykochemicznych. Wśród nich wyróżniamy silany, alkilosilany, arylosilany, siloksany, silazany oraz silotiany. W tym artykule przybliżymy związki najbliższe nam w codziennym życiu oraz odgrywające obecnie największe znaczenie, czyli siloksany.

Charakterystyka Wybranych Kwasów Owocowych Stosowanych
w Kosmetologii

Kwasy owocowe, czyli hydroksykwasy występują powszechnie w przyrodzie. Pozyskiwane są z produktów naturalnych takich jak owoce, warzywa, kora drzew, liście, płatki czy też mleko. Kwasy mogą być również syntezowane metodami chemicznymi. W porównaniu z kwasami organicznymi są słabsze i mniej toksyczne. Moc kwasu jest mierzona zdolnością dysocjacji danego kwasu w roztworze, a także zależy od jego rodzaju oraz pH. Bardzo ważne jest również dopasowanie odpowiedniego podłoża. Dostępne są różne rodzaje kwasów jednakże z powodu najmniejszych rozmiarów cząsteczek z poniżej wymienionych wszystkich kwasów AHA najczęściej stosowane są kwas mlekowy i glikolowy, ponieważ są najlepiej absorbowane przez skórę i najskuteczniej działają. Kwasy AHA są rozpuszczalne w wodzie, dlatego nie mogą przekroczyć bariery, jaką jest sebum natomiast kwasy BHA są rozpuszczalne w tłuszczach i pokonują barierę łojową. Scharakteryzowane zostały następujące kwasy: kwas glikolowy, kwas mlekowy, kwas jabłkowy, kwas winowy, kwas cytrynowy, kwas pirogronowy, kwas migdałowy oraz kwas salicylowy.

Pobierz PDF