1 ( 21 ) 2015

Manga – tradycyjne elementy kulturowej tożsamości

Autorka artykułu przedstawi historię rozwoju mangi: od starożytności (karykatura), poprzez iluminowane zwoje z VIII wieku (emakimono), drzeworyty z XVII wieku, aż po tytułowy przedmiot rozważań, tj. japoński komiks, historie w obrazkach. Jako że manga jest tworem umasowionym dotyka różnorodnej tematyki, w artykule autorka wskaże tematy, najbardziej charakterystyczne dla każdego z etapów rozwoju mangi. Bogactwo dziedzictw kulturowych charakteryzujących mangę (wpływ malarstwa, grafiki, teatru kabuki, sztuki ludowej, religii, głęboko zakorzenionej tradycji i obyczajów Japonii, czy komiksu w wydaniu amerykańskim lub europejskim) wpływa na nieostrość przyporządkowania przez krytyków i odbiorców japońskiego komiksu do sztuki lub literatury: wysokiej, niskiej, a często nawet brukowej.

Pragmatyczna analiza komentarzy na portalu Facebook.pl

Proces komunikowania to nie tylko wypowiadanie słów, ale celowe działanie, które wpływa na odbiorców. Jest to proces bardzo złożony, na który składa się wiele czynników takich jak: wiedza o świecie, okoliczności i sytuacja, w której dana wypowiedź została stworzona, itp. Każde użycie znaku odbywa się w jakimś kontekście. Komunikowaniem między jednostkami, a więc umiejętnością posługiwania się znakami zajmuje się m.in. pragmatyka ujmująca język jako część działania społecznego człowieka. Wypowiedź to jedynie fragment aktu komunikacyjnego na który składają się intencje nadawcy, kontekst i interpretacja odbiorcy. Pragmatyka zauważa, że w zależności od otoczenia językowego i sytuacji, słowa, a nawet całe wyrażenia mogą mieć odmienne znaczenie. W szczególności jeśli chodzi o akty mowy pośrednie, tzn. kiedy wypowiedzi są niejasne, wieloznaczne, bez znajomości kontekstu nie jesteśmy wstanie poprawnie odczytać intencji nadawcy.

Życie studenta, a ortografia – analiza językowo-pragmatyczna komentarzy na portalu Kwejk.pl

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wniosków z analizy pragmatyczno-językowej treści komentarzy, które zostały zamieszczone pod obrazkiem zatytułowanym „Student”, który został opublikowany na portalu internetowym Kwejk.pl. Publikowanie komentarzy na stronach internetowych jest formą reakcji odbiorcy na treści tam zamieszczone. Niezwykle często staje się to początkiem dyskusji prowadzonej w wirtualnym świecie. Takie konwersacje czasem budzą zażenowanie, a czasem potrafią szczerze rozbawić. Internetowe dialogi mogą być także interesującym tematem analizy pragmatyczno-językowej.

„Prawie cała prawda o urzędnikach” – pragmatyczna analiza komentarzy

Tematem mojej pracy są komentarze zamieszczone pod tekstem „Prawie cała prawda o urzędnikach”, którego autorka Anonimowa Korespondentka z Wydziału Odzyskiwania Zdrowego Rozsądku podpisująca się pseudonimem Magda Acer, jest jedną z redaktorek portalu Foch.pl.

Urzędnicy to grupa zawodowa, która nie cieszy się szczególną sympatią wśród społeczeństwa. Bardzo chętnie obrzuca się ich różnymi epitetami, niejednokrotnie niecenzuralnymi. Bo jak wiadomo urzędnik to samo zło. Jego praca polega głównie na tym, by w przerwach między kawą a plotkami z koleżankami lub przesiadywaniem w Internecie, utrudnić życie porządnego obywatela. Nie przypadkowo wybrałam ten temat, ale o tym napiszę później.

Imperialistyczna polityka Gazpromu przeciwko Europie

Gazprom został określony narzędziem w rękach Putina służącym do prowadzenia polityki energetycznej i zagranicznej. Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawić spółkę gazową, ustanawiającą imperialne reguły wobec odbiorców surowców energetycznych, by posiadać znaczący wpływ na sferę energetyczną tych państw. Na wstępie skoncentrowano się na dwóch, niewątpliwie istotnych rosyjsko-europejskich gazociągach, jak North Stream oraz South Stream. Następnie podjęto próbę ukazania powiązań Białorusi , Ukrainy oraz Polski z rosyjskim dostawcą gazu.

Nanocząstki złota w fototermicznej terapii antynowotworowej

Nanocząstki złota są to kryształy złota w rozmiarze nanometrycznym (10-9m) zazwyczaj wykorzystywane w formie zawiesiny wodnej. Jednym z ich ciekawszych zastosowań jest terapia nowotworowa bazująca na zniszczeniu komórek nowotworowych poprzez przegrzanie ich – hiperterm. Najważniejszą właściwością tej formy złota jest rezonans plazmonów, czyli odpowiednie drgania chmury elektronowej. To zjawisko wiąże się ze zmianą energii świetlnej na energię cieplną. Hipertermia z użyciem nanozłota polega na zamianie energii świetlnej wiązki laserowej, która pada na zmianę nowotworową, na energię cieplną niszczącą komórki, w których znajduje się złoto. Jest to terapia mało inwazyjna, nieniszcząca komórek zdrowych. Synteza nanocząstek złota polega przede wszystkim na redukcji kwasu chlorozłotowego. Drugim elementem przygotowania nanocząstek do użycia jest modyfikacja ich powierzchni. Odpowiednia funkcjonalizacja jest jednym z głównych mechanizmów umożliwiających zastosowanie nanocząstek złota. Umożliwia ona doprowadzenie nanocząstek tylko do komórek nowotworowych, a nie do komórek zdrowych. Przykładowo może przebiegać na zasadzie powinowactwa przeciwciało-antygen. Właściwości złota są zależne od kształtu i rozmiaru. Zmiana rozmiarów kryształów złota jest głównym narzędziem do walki z rakiem. Istnieje jednak kilka problemów, które nie pozwalają w tym momencie na kliniczne wykorzystanie tego rodzaju terapii nowotworowej.

 Pobierz PDF