1 ( 5 ) 2011

Skazane na Macierzyństwo

Wiele osób uważa, że płeć żeńska była, jest i prawdopodobnie będzie gorszy, niż płeć męska. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta: dlatego, że kobiety są przeznaczone do rodzenia dzieci. Urodzenie i wychowywanie dzieci jest bardzo ważne, ale niestety jest to przyczyna, tego, że kobiety nie mają równych szans z mężczyznami na naukę i pracę. Wiąże się to z aktualnymi stereotypami, które zaczęły powstawać już w starożytności. Niestety, nawet dziś, w krajach cywilizowanej i nowoczesnej Europy są wciąż dyskryminowane.

Ósma Rocznica Ataku na World Trade Center – czy Boimy się Ataku Terrorystycznego?

11 września 2001 roku na zawsze zmienił wizerunek naszego świata i ukierunkował XXI wiek. Atak dokonany wówczas nie był jedynie atakiem na Stany Zjednoczone, ale na cały „zachodni” świat. Skutkami tego wydarzenie były zarówno atak na Irak, jak i rozpoczęcie światowej walki z terroryzmem. Niebezpieczeństwo, choć czasowo zażegnane, może pojawić się jednak znowu. Lęk przed terroryzmem inaczej jest odczuwany w Europie, a inaczej w Stanach Zjednoczonych.

Analiza Dyskursu Medialnego Utworu „Ostrość na Nieskończoność” Zespołu Coma

Coma wydaje się być jednym z najciekawszych zespołów na rynku polskiej muzyki. Piosenka wskazana w tytule, autorstwa Piotr Roguckiego, może zostać łatwo potraktowana jako wiersz i tak analizowana. Pomocne w tym są narzędzie dostarczone przez analizę dyskursu medialnego, którego podstawy teoretyczne także znalazły się w artykule. Taka metodologia pozwala nie tylko na dotarcie do głębi przekazu, ale i pozostawia otwarte pole interpretacji poezji.

Analiza Dyskursu Medialnego Komiksu Przebudzenie

Komiks, który jest tematem tej analizy zostały opracowany przez autora tego tekstu. Autorka włącza się w dyskusję toczoną pomiędzy słowem a obrazem. Wnioski i wyniki analizy przeprowadzonej zgodnie z zasadami analizy dyskursu medialnego dla każdego mogą być inne i zaskakujące – jak były dla piszącej niniejszy artykuł. Jeśli będziemy się koncentrować na intencjach twórcy możemy odkryć inne znaczenie niż to, jakie sami spostrzegamy.

Prawdziwa Historia Cenzury Filmu Nagi Instynkt

Początki lat dziewięćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych to były trudne czasy. Wtedy to codzienne wiadomości z wojny w Zatoce były cenzurowane. Mit wolnej Ameryki uginał się pod słowem „cenzura”, które mogło dotyczyć niemalże wszystkiego. Wówczas pokazano w kinach kontrowersyjny film „Nagi instynkt” Paula Verhoevena. Mimo, że do produkcji pojawiały się zastrzeżenia od samego początku, film okazała się sukcesem o niewadliwej wartości.

Działanie Pragmatyczne na Przykładzie Scen Filmu Big Lebowski

Jedną z najważniejszych funkcji języka jest użycie go pozwalające na wzajemne oddziaływanie rozmówców na siebie. Można wyróżnić trzy główne rodzaje aktów mowy: informatywne, konstytutywne i obligatywne. W dialogach filmu Big Lelowski można je zidentyfikować i opisać. Podobnie udaje się w filmie przeanalizować występowanie reguł konwersacyjnych Gricea. Tekst ma na celu ukazanie części sposobów oddziaływania rozmówców na siebie podczas przeprowadzanej konwersacji.

Prezydenckiej Grzegorza Napieralskiego – Są Nas Miliony

Komunikacja międzyludzka, opiera się na przekazie treści, przy użyciu różnorodnych narzędzi skierowanych od odbiorcy do nadawcy. Elementem komunikacyjnym jest sposób w jaki przekaz zostaje skonstruowany przez nadawcę i jak zostaje on przyjęty przez odbiorcę. W tekście przeanalizowano przykład komunikacyjny oparty na wykorzystaniu potocznej polszczyzny do przekazywania treści politycznych. Analizowanym materiałem jest spot przygotowany i wydany przez komitet wyborczy kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego. Analiza trzech poziomów dyskursu, połączona z poszukiwaniem III sensu pozwala wysnuwać wniosek o niejednoznacznej sprawności skonstruowanego przekazu.

Pobierz PDF