2 ( 14 ) 2013

 Sukces Przedsiębiorstwa Oparty na Wiedzy

 „Sukces przedsiębiorstwa oparty na wiedzy” przedstawia główne działania przedsiębiorcy, który chce, aby firma była bezkonkurencyjna. W dobie rywalizacji i walki o klienta, pracodawcy ze szczególną starannością dobierają swoich pracowników, aby firma mogła korzystać z ich umiejętności w sposób najbardziej efektywny. W zamian, pracownik jest doceniany i czuje swoją wartość w pozytywnym rozwoju firmy, w pełni się realizuje. Innym dobrym działaniem okazuje się strategia sukcesu oparta na innowacyjnych rozwiązaniach. W dużym stopniu są one motorem napędowym przedsiębiorstwa.

Prowadząc własną działalność możemy się rozwijać. Przyszłością firmy jest wiedza, którą zdobyliśmy w czasie studiów, jak i podczas pracy w przedsiębiorstwie. Młody pracownik posiadający dużą wiedzę teoretyczną będzie chciał ją wykorzystać w praktyce i dołoży wszelkich starań, aby efekty jego pracy były jak najlepsze. Uposażenie firmy w urządzenia, które często wykonują większość prac w przedsiębiorstwie, nie będzie w stanie zdegradować pozycji człowieka. Jest i będzie on niezbędny od momentu zrobienia takiego urządzenia, aż po proces modernizacji. Korzystając z dorobku nauki i permanentnie powiększając swoją wiedzę, nawet w okresie kryzysu gospodarczego jesteśmy w stanie rozwijać swoją firmę.

Wpływ Palenia Papierosów na Skórę Kobiety

Każda z nas doskonale wie, że palenie papierosów jest szkodliwe, a jednak problem ten w dalszym ciągu dotyczy dużej części kobiet. Z łatwością ulegamy temu nałogowi, wbrew naszemu zdrowemu rozsądkowi. Skutkiem palenia jest upośledzenie odżywiania narządów wewnętrznych, w tym  . Każda z pań dbająca o zdrowie, a w konsekwencji o urodę, powinna wiedzieć, że papierosy między innymi przyśpieszają proces starzenia się skóry. Świadomość zmian w wyglądzie fizycznym i poważnych chorób skóry związanych z paleniem może pomóc zmotywować ludzi do rzucenia palenia. A więc wybierzmy, co jest dla nas ważniejsze – chwila „przyjemności” z papierosem w ustach, czy zdrowszy organizm i piękniejsza skóra? Z pewnością ten artykuł, będzie pomocny w dokonaniu właściwego wyboru.

Bezpieczny Salon

Potrzeba higieny jest niezbędnym i koniecznym elementem prawidłowej pracy kosmetyczki. Tylko odpowiednio dobrane artykuły jednorazowe i konsekwentnie przestrzegany program higieny gwarantuje bezpieczne wykonanie zabiegu i eliminuje ryzyko zakażenia, zarówno klientki poddanej usłudze jak i kosmetyczki wykonującej zabieg. Korzystanie z salonów kosmetycznych staje się coraz częstszą formą relaksu, gdzie pragniemy zapomnieć o stresach dnia codziennego. Czystość i higiena to najważniejsze kryteria, jakie musi spełniać salon kosmetyczny. Zadaniem kosmetyczki jest pomagać, a nie szkodzić, dlatego ważne jest drobiazgowe dbanie m. in. o dezynfekcje przedmiotów, sterylizację narzędzi, czy pamiętanie o czystości dłoni i odzieży ochronnej. Nie bez znaczenia pozostaje lokal, który także podlega ścisłym regułom sanitarnym.

Emulgatory w Recepturach Kosmetycznych

W życiu codziennym często spotykamy się z pojęciem emulgatory, jednak nie zawsze jest nam ono znane. Emulgatory stosowane są zarówno w produktach żywnościowych jak i w preparatach kosmetycznych. W produktach kosmetycznych stanowią podstawowy składnik do produkcji m. in. kremów, balsamów, masek kremowych czy mleczek do demakijażu. Na rynku istnieje wiele rodzajów emulgatorów pochodzenia syntetycznego bądź naturalnego. Klasyfikowane są właśnie ze względu na pochodzenie lub uwzględniając ich budowę chemiczną. Emulgatory dodajemy do emulsji zawierających dwie niemieszające się ze sobą fazy tzn. fazę wodną i olejową w celu ich połączenia. Są to cząsteczki amfifilowe o różnej wartości HLB, która decyduje o zastosowaniu w poszczególnych rodzajach produktów kosmetycznych.

Jak Brak Uwagi Utrudnia Percepcję?

To niemal fenomen, że możemy być czymś pochłonięci do takiego stopnia, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co się dzieje wokół nas. Maksymalne skupienie uwagi na konkretnym obiekcie sprawia, że nie dostrzegamy innych rzeczy, które stają się dla nas niewidoczne, mimo że docierają one do obszaru kory wzrokowej odpowiedzialnej za percepcję informacji wizualnej. Liczne badania empiryczne potwierdzają obecność zjawiska „ślepoty przez nieuwagę”. Najnowsze badania nad tego rodzaju formą nieintencjonalnej nieuwagi dotyczą innego narządu zmysłu – słuchu. Dowodzą, że zaangażowanie uwagi w jakąś czynność w tym momencie priorytetową utrudnia percepcję nawet powtarzających się i niezwykłych bodźców słuchowych.

Pomiar Ryzyka Rynkowego Metoda VaR (Value-at-Risk)

Artykuł dotyczy zagadnienia wyceny ryzyka metodą VaR (Value at Risk). Metoda VaR, w różnego rodzaju modyfikacjach, stanowi najbardziej znaną i najczęściej stosowaną metodę kontroli ryzyka rynkowego niejednorodnych portfeli aktywów. Artykuł przedstawia zarówno perspektywę historyczną opracowania metody, jak również wady i zalety jej współczesnego wykorzystania. Metoda VaR posiada wiele zalet, nie jest jednak wolna od wad. Najważniejsza z nich nie dotyczy samej metody, ale jej wykorzystania. Brak zrozumienia podstaw konstrukcyjnych budowy modelu VaR stanowi jedną z głównych przyczyn wywołania obecnego kryzysu.

Nauka Podporządkowana Biznesowi

W artykule poruszono problematykę nauki podporządkowanej biznesowi z uwagi na obecną powszechność tego tematu. W swojej pracy przytoczyłam poglądy biznesmenów, którzy obarczają system nauki o kształcenie akademickie, nie wyposażające absolwentów w kluczowe umiejętności, oraz naukowców postulujących pomiędzy światem biznesu i szkolnictwem wyższym. Opisano wiążące się w tym kontekście bezrobocie absolwentów szkół wyższych i związane z tym poszukiwanie pracy za granicą, nazwane tworzeniem „zasobów dla innych”. Ważnym wątkiem jest także porównanie kształcenia akademickiego, które pod wpływem trendów rynkowych coraz częściej przekształca się w kształcenie zawodowe. Co nie koniecznie jest korzystne dla społeczeństwa, jak i studentów uniwersytetów. Wnioski wskazują o tym, iż nadrzędnym celem w poprawie funkcjonowania absolwentów na rynku pracy jest zwiększenie integracji szkół wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, możliwość kształcenia absolwentów przy udziale pracodawców, organizowanie staży. Ponadto, system szkolnictwa powinien postawić wyraźną granicę pomiędzy nauczaniem akademickim, a zawodowym co pozwoliłoby uniwersytetom na dalsze funkcjonowanie w tradycyjnej formie.

Działalność Misyjna Misjonarzy Nowych Ruchów Religijnych na Terenie Polski. Perspektywa Socjologiczna.

Życie społeczne stanowi fascynujący, zwłaszcza dla socjologa, obszar badań. Z każdym nowym zjawiskiem społecznym poznajemy na nowo zaskakującą głębię ludzkiej kreatywności, której efektem jest również religia. We współczesnym świecie tradycyjne religie coraz częściej funkcjonują w otoczeniu licznych nowych ruchów religijnych. Badania naukowe dotyczące zagadnienia sekt, obecnie coraz częściej określanymi jako nowe ruchy religijne, rozwijają się od niedawna. W Polsce ożywienie aktywności ruchów religijnych nastąpiło po 1989 roku. Od tego czasu liczba zarejestrowanych Kościołów i związków wyznaniowych gwałtownie wzrosła. Transformacja ustrojowa przyciągnęła do kraju misjonarzy ruchów religijnych, którzy, jak twierdzą, znajdują u nas swych zwolenników.

Przekład Powieści „Twilight” Stephenie Meyer Na Język Polski Jako Przykład Współczesnego Tłumaczenia Literackiego I Jego Wpływu Na Skuteczną Komunikację Z Czytelnikiem

Celem artykułu jest ukazanie i omówienie procesu komunikacji, jaki zachodzi na poziomie autora tekstu i odbiorcy tekstu, pod wpływem oddziaływania tłumacza na analizowany tekst. W artykule postanowiłam zaprezentować komunikację pomiędzy autorką „Twilight” Stephenie Meyer, a polskim czytelnikiem. Moim głównym celem jest ukazanie różnić oraz podobieństw, jakie występują w tłumaczeniu polskim w stosunku do angielskiego oryginały. Omówione zostały najbardziej widoczne różnice występujące pomiędzy dwoma tekstami. Pokrótce scharakteryzowany został sam proces tłumaczenia, nieodzowny przy analizowaniu przykładów. Ważną częścią jest także stanowisko i sposób podejścia do przekładu tłumacza. Tłumacz odgrywa kluczową rolę w tym procesie i to od niego zależy czy komunikacja pomiędzy nadawcą, a odbiorcą tekstu będzie prawidłowa.

Sarajewo – Historia Wojny i Pokoju

Artykuł ma na celu zaprezentowanie obecnej sytuacji jaka panuje w Bośni i Hercegowinie na przykładzie stolicy kraju, Sarajewa. W swoich rozważaniach staram się sięgać do historii tego kraju, nie tylko tej najnowszej, ale przede wszystkim dawniejszej, obejmującej okres od średniowiecza poprzez najazd turecki, na okupacji Austro-Węgierskiej kończąc. Zabieg ten ma służyć pokazaniu Bośni i Hercegowiny nie tylko przez pryzmat ostatniej wojny domowej, ale przede wszystkim jako miejsca niezwykle bogatego pod względem historycznym i kulturowym, którego zwornikiem jest właśnie Sarajewo. Swoje przemyślenia oparłem na własnych obserwacjach poczynionych w czasie kilkumiesięcznego pobytu w Sarajewie, a także literaturze przedmiotu polskiej i jugosłowiańskiej.

Pobierz PDF