2 ( 18 ) 2014

Średnie Kroczące na Rynku Walutowym FOREX

Artykuł dotyczy inwestycji na rynku walutowym Forex ze szczególnym uwzględnieniem jednego z licznych narzędzi wspierających inwestorów i traderów, zmagających się na co dzień z wyzwaniami i emocjami dostarczanymi przez rynek kapitałowy. Średnie kroczące, gdyż o nich będzie mowa, to wskaźnik powszechnie stosowany w analizie technicznej, która z kolei jest niezbędnym elementem w podejmowaniu wszelkich decyzji inwestycyjnych. Równie ważna jest także analiza fundamentalna zawierająca w sobie informacje płynące z wskaźników makroekonomicznych, niemniej poniższy tekst koncentrował się będzie na analizie technicznej i jej wskaźnikach. W niniejszym artykule znajdą się również badania przeprowadzone na jednej z platform inwestycyjnych, których podstawowym celem będzie ocena skuteczności owego wskaźnika i sygnałów jakie z niego płyną.

ALIANS WIELOSTRONNY JAKO PODSTAWOWA FORMA ORGANIZACJI ZAPEWNIAJĄCA BYT W GOSPODARCE WOLNORYNKOWEJ

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie aliansu wielostronnego jako podstawowej formy organizacji przedsiębiorstw, zapewniającej byt w gospodarce wolnorynkowej. Globalizacja rynków, nieprzerwane i radykalne zmiany technologiczne oraz rosnąca konkurencja między firmami stawiają pojedyncze przedsiębiorstwa w bardzo niepewnej sytuacji. Nawet najsilniejsza firma nie jest w stanie zapewnić sobie pewności osiągnięcia założonych celów. Forma organizacji jaką jest alians wielostronny wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnych podmiotów gospodarczych. Pozwala ona na łączenie unikatowych kompetencji partnerów, obniżanie ryzyka funkcjonowania i ułatwia dostęp do kapitału. Potencjał każdej organizacji, składającej się na taką sieć, tworzy jedyny w swoim rodzaju efekt synergii, który zapewnia im sposób na przetrwanie a nawet możliwość osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Przedsiębiorczość w Polsce

Autor stara się przybliżyć tematykę przedsiębiorczości w Polsce w sposób przystępny dla osób niebędących z nią bezpośrednio związanymi. Publikacja w pierwszej części zarysowuje ogólne uwarunkowania przedsiębiorczości i przedstawia czynniki determinujące poziom aktywności gospodarczej. W dalszej części nakreślony jest profil polskich przedsiębiorców wyłaniający się ze światowych raportów, a także warunki prowadzenia biznesu w Polsce. Całość pracy kończy podsumowanie, w którym autor stara się wskazać sposoby, którymi można polepszyć ogólny poziom przedsiębiorczości w Polsce.

 Ukraińska migracja do Kanady

W warunkach nędzy, prześladowań politycznych i braku możliwości rozwoju własnej kultury w latach 1891-1961 Ukraińcy Galicji, Bukowiny i Wołynia utracili nadzieję na szczęśliwe życie we własnym kraju i decydowali się na migrację. Różne czynniki sprzyjające migracji, które oferowała Kanada nowoprzybyłym imigrantom, spowodowała, że właśnie to państwo stało się głównym krajem docelowym dla licznych grup migracyjnych (tworzących trzy fali migracji) w tym okresie. Ukraińcy w Kanadzie zachowując swą świadomość narodową integrowali się jednocześnie z innymi narodowościami, z roku na rok wspinając się na wyższe szczeble ekonomicznego rozwoju i pozycji społecznej. Tekst daje odpowiedzi na pytania dotyczące charakteru i powodów ukraińskiej migracji, relacji imigrantów z rządem, a także dokładnie wyjaśnienia przyczynę wyboru Kanady jako kraju docelowego migracji.

Nielegalna imigracja wyzwaniem dla strefy Schengen

Nielegalna imigracja to istotny problem w dzisiejszych czasach dla Unii Europejskiej, ten temat jest poruszany coraz częściej na szczytach UE. Jej zjawisko wpływa na stan ekonomiczny wspólnoty oraz na bezpieczeństwo wewnętrzne. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na terenie UE, kraje działają wspólnie za pomocą opracowanych zasad. A obserwacja procesów migracyjnych, udoskonalenie polityki migracyjnej i walka z nielegalną imigracją została jednym z priorytetów UE. Strefa Schengen to obszar gdzie nie ma kontroli na granicach wewnętrznych. Należy do niej większość państw członkowskich UE oraz Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein. Strefa Schengen jest dobrym rozwiązaniem dla UE, pozwala obywatelom na swobodne oraz łatwe przekraczanie granic wewnętrznych bez kontroli. Jednak poza korzyściami pojawia się także wiele zagrożeń związanych głównie z nielegalną migracją.

Defekty Płytki Paznokciowej

W pracy przedstawiono najczęściej występujące defekty płytki paznokciowej dotyczące zmian kształtu, struktury oraz zaburzeń zabarwienia płytki paznokciowej, które mogą towarzyszyć chorobom ogólnoustrojowym, dlatego nie możemy bagatelizować pojawiających się zmian. W publikacji poruszono kwestie przyczyn powstawania danych zaburzeń oraz sposobów ich leczenia. W ostatnich latach problem z paznokciami dotyczy dużej liczby osób, dlatego ważne jest, aby znać podstawowe informacje dotyczące defektów płytki paznokciowej. Należy pamiętać, że zdrowe paznokcie są zaróżowione, gładkie i lśniące. Obecnie dłonie i paznokcie są wizytówką każdego człowieka, więc ich zadbany wygląd jest istotny.

Pobierz PDF