2 ( 26 ) 2016

ROLA POLICJI I STRAŻY GRANICZNEJ RP W PRZECIWDZIAŁANIU ZAGROŻENIOM TERRORYSTYCZNYM

Artykuł podejmuje problem zagrożenia terrorystycznego oraz metod jego zwalczania przez instytucje państwa narodowego. Autorka skupiła się na roli i znaczeniu Straży Granicznej oraz Policji w systemie zwalczania terroryzmu w Polsce.

Analiza pragmatyczna skeczu kabaretu Dudek pt. Ucz się Jasiu

Pragmatyka to nauka o praktycznym znaczeniu wypowiedzi. Pragmatyka jest także nauką o relacjach między językiem a kontekstem jego użycia. Nie wszystkie wypowiedzi odbieramy wprost, kierując się znaczeniem pojedynczych słów i wyrażeń. W artykule na przykładzie skeczu Kabaretu Dudek pt. Ucz się Jasiu dokonano analizy pojedynczych słów, następnie grup słów i wreszcie zdań oraz okoliczności, w jakich je wypowiedziano oraz pokazano, jak zmienia się sens wypowiedzi w zależności od sytuacji. Tekst ten prezentuje niepowtarzalny styl starej szkoły kabaretowej oraz ciekawie prowadzony dialog, doskonale parodiujący relacje klient–usługodawca w czasach PRL-u.

Realizacja programów outplacementowych

Ciągły rozwój firm wiąże się z różnorodnymi procesami reorganizacji, w tym z procesami redukcji zatrudnienia, dlatego istotne z punktu widzenia zarówno przedsiębiorcy, jak i pracowników (tych zwalnianych oraz tych pozostających w firmie) jest wykorzystanie procedur outplacementowych (zwolnień monitorowanych). Współcześnie polityka firmy nie skupia uwagi na aspektach finansowych, ale w głównej mierze na zasobach ludzkich, które są najcenniejszym elementem organizacji. Celem artykułu jest analiza zjawiska outplacementu w województwie podkarpackim w latach 2013–2015. W opracowaniu dokonano analizy programów outplacementowych w podkarpackich przedsiębiorstwach, które w tym celu skorzystały z dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Strategie uczenia się słownictwa

Kiedy już oswoiłeś/łaś się z podstawami korzystania z języka (wymowa, ortografia, gramatyka itd.), można skoncentrować się na nauce słownictwa. Jest to najprawdopodobniej najważniejsza i najbardziej czasochłonna część nauki języka. Proces nauki słownictwa jest jednym z ważniejszych celów, jakie chcemy osiągnąć aby ułatwić sobie przyswojenie języka obcego. Przez wielu naukowców proces ten traktowany jest jako niezwykle ważny. Zwykle przedstawiany jest on jako istotny element poprawy swojej wiedzy, ponieważ współgra z czterema obszarami nauki: słuchaniem, mówieniem, czytaniem oraz pisaniem. W każdym z tych obszarów słownictwo odgrywa kluczową rolę i jego braki niestety tylko pogłębiają nasz brak wiedzy na większość spraw związanych ze słownictwem. Im więcej słów znamy, tym lepiej będziemy w stanie zrozumieć to, co słyszymy i czytamy, a także lepiej będziemy w stanie przekazać to, co mamy na myśli poprzez mówienie lub pisanie. W poniższym artykule zawarte są informacje na temat definicji oraz typologii strategii uczenia się słownictwa, opis badania zawierającego używanie strategii uczenia się słownictwa oraz rola pamięci w uczeniu się języka obcego.

Analiza dialogu na stronie facebook.com

W artykule dokonano analizy dialogu zamieszczonego w serwisie internetowym Facebook. Tekst przedstawia rozmowę pomiędzy prawnikiem i pozwanym. Ma charakter humorystyczny i fabularny. Analiza jest przeprowadzona z punktu widzenia pragmatyki językowej. Na użytek projektu przetłumaczono dialog z języka rosyjskiego na język polski, a także dokonano rozbioru poszczególnych części tekstu. Z analizy wynika, że w dialogu często są stosowane niedomówienia (pod postacią implikatur), a sam autor łamie liczne maksymy konwersacyjne (szczególnie maksymę ilości, istotności i grzeczności). W tekście także można zauważyć dużo naruszeń językowych, np. maximum współpracy, maksymy sposobu.

Rola mediów społecznościowych w życiu współczesnego człowieka

Każdego dnia miliony ludzi korzystają z mediów społecznościowych. Dla niektórych osób jest to sposób na spędzenie wolnego czasu, dla innych możliwość rozwoju siebie lub swojej firmy. Niektórzy jednak wykorzystują siłę mediów społecznościowych do pomagania innym. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najpopularniejszych portali w Polsce oraz możliwości, jakie nam oferują.

Pobierz PDF