3 ( 11 ) 2012

Zjawisko Dzieci Ulicy

Szybki rozwój i transformacja świata powodują, że młody człowiek czuje się zagubiony, niezrozumiały przez najbliższe otoczenie, co sprzyja poszukiwaniu alternatywnych form życia społecznego. Kim są street children i dlaczego wybrali życie na ulicy zamiast w rodzinnym domu? Z pomocą dzieciom ulicy wychodzą street workerzy – na czym polega ich praca? Problem dzieci ulicy jest ogólnoświatowy, dotyka kraje bogate, jak i Trzeciego Świata. Tekst zawiera charakterystykę zjawiska oraz jego przyczyny.

Prostytucja Homoseksualna

Tekst porusza zagadnienie prostytucji jako takiej, z uwzględnieniem prostytucji homoseksualnej. Stanowi pewnego rodzaju zestawienie danych oficjalnych z poczynionymi przez autora obserwacjami. Pokazuje problemy z jednoznacznym zdefiniowaniem samego pojęcia prostytucji, co za tym idzie przedstawia kilka definicji tego słowa. Pokazuje zarys rozwoju zjawiska w skali całego kraju oraz ukazuje możliwe społeczne i jednostkowe jego skutki. Zawarte są w nim również sprzeczne opinie na temat oceny moralnej zjawiska.

Myślenie Życzeniowe jako Bariera Krytycznego Myślenia.
Natarczywe SMS-y o Wygranych.

Artykuł pokazuje jak łatwo można się nabrać czytając treść otrzymanego SMS-a. Opisane jest w nim działanie zawodowych graczy konkursowych i loteryjnych. Uświadamia zwykłemu człowiekowi, że branie udziału w grach SMS-owych bez dużego wkładu pieniężnego nie ma żadnego sensu, a wiara w wygraną jest jedną z barier krytycznego myślenia.

Pasja, która pozwala przeżyć, czyli analiza dyskursu pewnej fotografii – „Joséphine Mpongo practices the cello”

Poniższy tekst stanowi analizę dyskursu medialnego fotografii, która zajęła pierwsze miejsce w kategorii „Sztuka i rozrywka”, w organizowanym corocznie, prestiżowym konkursie World Press Photo. Zdjęcie autorstwa Andrew McConnella to zawarta w elementach obrazu opowieść o życiu 37-letniej mieszkanki Kongo – Josephine. Świat kobiety od lat podzielony jest na dwie, skrajnie różniące się od siebie części – tę, w której toczy ona nieustanną walkę o przetrwanie w targanym od lat biedą i przemocą kraju oraz tę, która jest nośnikiem wyższej wartości – muzyki, będącej pasją kobiety, stanowiącą ucieczkę od brutalnej rzeczywistości. To właśnie na tej drugiej połowie skupia autor największą uwagę, w centrum fotografii stawiając sylwetkę kobiety, w błogim skupieniu ćwiczącą grę na wiolonczeli, w opozycji do chaotycznego i obskurnego świata w tle. Tym samym przekazuje prostą prawdę, aby pomimo przeciwności losu zawsze realizować własne pasje i podążać za marzeniami.

Postrzeganie Jedynactwa w Dzisiejszym Świecie

Jak wszyscy doskonale wiemy,  najczęściej słyszy się, że jedynacy to snobistyczni, egoiści. Jednak autorka stara się pokazać, że są też pozytywne strony bycia jedynaków i postrzeganie ich nie zamyka się jak klapki na oczach konia zaprzęgowego. Przedstawienie w innym świetle jedynaków to swego rodzaju walka autorki ze stereotypem jedynaka, którą autorka i tak przegrywa, ze względu na to, że bardzo mało jest niestereotypowych jedynaków, a na pewno ona takich nie poznała, bądź nie poznała aż tylu aby zmieniło to diametralnie jej światopogląd.

WOŚP – Analiza Wydarzenia z Perspektywy Reprezentantów Różnych Opcji Politycznych i Prasy Codziennej

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to akcja największa i najbardziej rozpoznawalna w naszym kraju. Owa zbiórka funduszy na zakup sprzętów medycznych od zawsze wywoływała zaangażowanie mediów i liczne komentarze. XX Finał (8.01.2012) wzbudził nie mniejsze emocje, także wśród polityków. Ten tekst ma na celu przedstawienie stosunku odpowiednich partii czy przedstawicieli opcji politycznych do tego wydarzenia, wśród których zauważa się podział na tych zaangażowanych i popierających akcję oraz tych otwarcie ją krytykujących. W odpowiedni sposób do WOŚP ustosunkowuje się również prasa, która niejako wypowiada się zgodnie z popieranymi przez siebie partiami politycznymi.

Inhibitory Wydzielania Sebum i Substancje Regulujące Aktywność Gruczołów Łojowych

Sebum to mieszanina substancji lipidowych, tworząca płaszcz wodno-lipidowy skóry i zapewniająca jej ochronę. Jednakże stanowi idealną pożywkę dla mikroorganizmów bytujących na naszej skórze. Bakterie rozkładając trójglicerydy zawarte w sebum, prowadzą do uwolnienia kwasów tłuszczowych, działających drażniąco, a tym samym do dodatkowej stymulacji aktywności gruczołów łojowych i tak zwanego „błędnego koła”. Wydzielanie sebum jest stymulowane przez metabolit testosteronu – dihydrotestosteron (DHT), który powstaje pod wpływem enzymu 5-α-reduktazy. Hamowanie aktywności gruczołów łojowych jest najważniejszym kierunkiem działania kosmetyków do cery tłustej i trądzikowej. Jednym z rozwiązań jest próba obniżenia stężenia DHT w obrębie mieszka włosowego i gruczołu łojowego na drodze hamowania aktywności enzymu 5-α-reduktazy. Niehormonalne działanie sebostatyczne mają retinoidy, elubiol, kwas sebacynowy, witaminy z grupy B, cynk, siarka i wiele surowców naturalnych.

Cała Prawda o Konserwantach

Środki konserwujące wraz z barwnikami i związkami zapachowymi są jednymi z najbardziej kontrowersyjnych surowców kosmetycznych, gdyż są powodem najczęstszych alergii u użytkowników. Stąd też wynika konieczność ograniczenia ich zawartości do minimum. Równocześnie czystość mikrobiologiczna kosmetyków jest jednym z ważniejszych priorytetów przemysłu kosmetycznego. Spowodowane jest to tym, że większość preparatów kosmetycznych stanowi doskonałą pożywkę dla różnego rodzaju drobnoustrojów. Zagrożenie ze strony mikroorganizmów jest duże, gdyż obniżają jakość wyrobów, prowadząc do obniżenia wartości produktów, ale mogą również stać się przyczyną poważnych reakcji zapalnych u konsumenta. W celu zapobiegania zepsuciu kosmetyków stosuje się konserwanty. Do tych związków zalicza się m.in. związki chemiczne dodawane w celu zapewnienia stabilności mikrobiologicznej produktu, będące właściwymi środkami konserwującymi, ale również niektóre składniki kosmetyków, które oprócz swoich podstawowych własności wykazują mniejsze lub większe działanie bakteriobójcze lub wspomagają działanie konserwantów. Ważna jest zasada – środek konserwujący powinien być nietoksyczny, niedrażniący, nieuczulający, pozbawiony smaku, zapachu i koloru. Musi być ponadto aktywny wobec szerokiego spektrum organizmów patogennych, efektywny w niskich stężeniach i szerokim zakresie pH, rozpuszczalny w wodzie oraz zgodny z innymi składnikami receptury i opakowania, nie powinien być lotny i ulegać hydrolizie.

Perspektywy Rozwoju Turystyki na Obszarach Wiejskich
na Przykładzie Gminy Brzyska

Obecnie turystyka należy do najbardziej dynamicznych dziedzin gospodarki światowej. Artykuł zawiera informacje o gminie Brzyska oraz o jej potencjale turystycznym. Celem niniejszej pracy jest ukazanie walorów turystycznych i krajobrazowych gminy oraz możliwości ich wykorzystania. Praca w pierwszej części zawiera podstawowe informacje dotyczące położenia geograficznego oraz środowiska przyrodniczego omawianego obszaru. Druga cześć artykułu została poświęcona możliwościom wykorzystania tego terenu dla potrzeb turystyki. Podczas pisania niniejszego opracowania dokonano porównania danych zawartych w literaturze ze stanem aktualnym opisywanych obiektów i zjawisk.

Pobierz PDF