3 ( 15 ) 2013

Teoria Trzeciego Sensu W Odniesieniu do Filmowej Twórczości Rosyjskiej – Ideologia Filmów Siergieja Eisensteina

Radziecki reżyser, Siergiej Eisenstein, był jednym z najbardziej świadomych i wszechstronnych twórców kina. Kino w rozumieniu reżysera – to najważniejsza ze sztuk, otwierająca nowe możliwości realizacji jego teoretycznych koncepcji artystycznych. W dziełach S. Eisensteina czerpał swoje inspiracje znany francuski semiolog i teoretyk Roland Barthes. Tak w 1979 roku powstała teoria „Trzeciego sensu”, nawiązująca do znaku jako pojęcia semiologicznego. „Trzeci sens” zostawia szerokie pole do popisów oraz uwzględnia różnicę dostrzeganego w zależności od osobistych poglądów widza.

Analiza Cech Charakterystycznych Konstruowania Sfery Ikonicznej Postaci Nieumarłych w Świecie Przedstawionym Wybranych Filmów o Zombie w Perspektywie XX I XXI Wieku

Celem artykułu jest omówienie problematyki tworzenia sfery obrazów w wybranych filmach o nieumarłych w XX i XXI w. Analizie zostały poddane formy przekazywania treści grozy, ikoniczność postaci zombie, różnice i podobieństwa w przekazie filmowym horrorów jako formie komunikowania oraz nowe wizje ukazywania klasycznych motywów zombie. Podstawowe pytania na jakie stara się odpowiedzieć artykuł, odnoszą się do horroru jako klasyki i nowości: czy i na ile różnią się filmy z postaciami zombie z XX i XXI wieku? Jak przedstawiany był ich obraz dawniej, a jak konstruuje się go dziś? Rozważania zostały ujęte w analizę treści, której zadaniem jest ukazanie cech charakterystycznych motywu nieumarłych w filmach z tego okresu

Zjawisko Foksyfikacji Mediów na Przykładzie Śmierci Kim Dzong Il’a Relacjonowanej w CNN

Artykuł przedstawia rozwijający się na szeroką skalę proces tabloidyzacji mediów, skupiając się przede wszystkim na jego szczególnej odmianie, nazywanej w amerykańskich mediach foksyfikacją. Wnioski oparto na analizie relacji dotyczących śmierci Kim Dzong Il’a przygotowanych przez dziennikarzy, reporterów i prezenterów amerykańskiej telewizji CNN (zaczerpniętych z jej strony internetowej). CNN uważana jest za jedną z najbardziej obiektywnych stacji amerykańskich, jednak ostatnio wprowadzane zmiany zaburzają ten wizerunek. Medium coraz częściej podąża za sensacją, mając na względzie nie dobro odbiorcy, a jedynie korzystne dla siebie słupki oglądalności.

Kulturowe Uwarunkowania Seksualności

Tekst ten jest krótką analizą seksualności w dyskursie władzy w kręgu cywilizacji europejskiej jak również pozaeuropejskiej. Przedstawię relację łączącą erotyzm i moralność w kontekście koncepcji władzy Michela Foucaulta. Przytoczenie myśli Foucaulta uważam za konieczne, gdyż stanowią fundament dla rozważań społeczno-kulturowych. Dodatkowo przemyślenia swoje wzbogaciłam o pracę Georgesa Bataille`a (który podkreśla człowieczą egzystencję naznaczoną lękiem przed płciowością), a także rozważań feministycznych, gdzie kobiety „rozmawiają” ze swoją seksualnością.

Distance Learning – Nauczyciele do Lamusa?

Podręcznik elektroniczny, określany także jako e-book, książka elektroniczna lub publikacja elektroniczna, jest to treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona do odczytu za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Dzięki podręcznikowi elektronicznemu możemy zdobywać informacje za pomocą metody distance learning, czyli kształcenia na odległość. Jest to innowacyjny sposób pozyskiwania wiedzy. Autorzy w tekście badją, czy distance learning może zastąpić tradycyjne metody uczenia się oraz sprawdzania nabytych wiadomości. Distance learning umożliwia swobodny dostęp do informacji, jednak należy zbadać, czy przekłada się to na efektywność uczenia się? Autorzy próbują również odpowiedzieć na pytanie, czy we współczesnym świecie pozycja nauczyciela fizycznie przekazującego treść informacyjną jest zagrożona?

Wpływ Warunków Klimatycznych na Nawierzchnie Drogowe z Betonu Cementowego

W dobie intensywnego rozwoju infrastruktury drogowej, szczególnie w zakresie budowy dróg betonowych, niezwykle istotnym jest aby efekt finalny – nawierzchnia z betonu cementowego – wykazywała w okresie użytkowania bezawaryjność i trwałość. Sposobem na spełnienie tego wymogu jest staranne postrzeganie reżimu i wytycznych technologicznych na każdym etapie prowadzonego „projektu drogowego”. Bardzo istotnym jest, aby zastosowane materiały pozwoliły na zaprojektowanie betonu o wyspecyfikowanych parametrach, a jednocześnie aby rozwiązanie materiałowe zaprojektowane było ekonomicznie i zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Olejki Eteryczne w Kosmetologii

Rośliny ze względu na obecność w nich licznych związków o pielęgnacyjnym działaniu są często wykorzystywane w kosmetologii. Jednym ze składników pozyskiwanych z roślin są olejki eteryczne. Te bezbarwne lotne ciecze otrzymuje się poprzez destylacje wodną, destylacje z parą wodną, ekstrakcje, macerację, absorpcję lub wytłaczanie. Rośliny bogate w olejki eteryczne należą do wielu rodzin. Olejki eteryczne posiadają wiele właściwości m. in. antyseptyczne, przeciwbakteryjne, przeciwzapalne oraz gojące. Ułatwiają przenikanie substancji aktywnych przez skórę, pobudzają układ immunologiczny, zwiększając odporność na zakażenia, a także poprawiają krążenie. Ponadto działają przeciwbólowo, pobudzają metabolizm komórkowy poprawiając strukturę skóry, działają odmładzająco, gdyż przyspieszają procesy regeneracyjne. Olejki eteryczne posiadają działanie przeciwutleniające oraz poprawiają ukrwienie skóry, która staje się bardziej elastyczna. Dzięki tylu właściwościom znajdują zastosowanie w aromaterapii. Niestety niosą ze sobą pewne zagrożenia. Niektóre mieszanki mogą posiadać własności uczulające, a nawet toksyczne. Do najczęstszych alergenów zalicza się terpeny i ich pochodne.

Istota Ubezpieczeń na Życie

Celem niniejszego artykułu jest omówienie dostępnych na polskim rynku ubezpieczeń na życie. Na początek wyjaśniono definicję ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń na życie. Następnie przedstawiono graficznie podział owych ubezpieczeń na ochronne, ochronno-oszczędnościowe i oszczędnościowe, a także scharakteryzowano każde z nich. Po ogólnej charakterystyce ubezpieczeń na życie dokonano analizy rynku ubezpieczeń na życie z perspektywy klienta. Ponadto przedstawiono graficznie oraz przeanalizowano główne powody braku polisy na życie oraz podsumowano owe zagadnienie.

Ocena Ryzyka w Ubezpieczeniach na Życie

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie procesu oceny ryzyka (underwritingu) w ubezpieczeniach na życie, stosowanego przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Underwiting określa całość czynności wykonywanych w celu oszacowania, zaakceptowania na odpowiednich warunkach bądź odrzucenie ryzyka ubezpieczeniowego. Ocena ryzyka ubezpieczeniowego to podstawowy element zawierania umowy ubezpieczenia. Undewriting ma na celu przede wszystkim ograniczanie zjawiska antyselekcji (selekcji negatywnej) wnioskodawców.

Pobierz PDF