3 ( 19 ) 2014

Separacja małżeńska w Polsce. Aspekty prawne i rozwój zjawiska

Separacja nie jest rozwiązaniem trwałym. Jest ona stanem przejściowym prowadzącym bądź do odbudowania małżeństwa, bądź do rozwodu. Założeniem pracy jest prezentacja istoty separacji a następnie pokazanie jak zmieniało się natężenie zjawiska separacji od chwili wejścia w życie zmian Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w Polsce. Skupia w sobie zarówno aspekty prawne, jak i społeczne uwarunkowania, którymi kierują się małżeństwa przy wyborze separacji. Aby móc zrealizować powyższy cel potrzebne było zarysowanie dotyczące genezy separacji, przedstawienie istotnych zagadnień, a także porównanie do instytucji pokrewnej, tj. rozwodu. Wykresy umieszczone w artykule pozwalają zobrazować rozwój zjawiska, a także zmiany dotyczące liczby orzekanych małżeństw. Na końcu umieszczono rozważania na temat przyczyn i skutków wybierania separacji.

POKOLENIE Y NA RYNKU PRACY – OCZEKIWANIA I WYZWANIA

Niniejszy artykuł podejmuje temat pokolenia Y, ich charakterystyki, wartości, motywatorów, a także cech odróżniających tę grupę społeczną od pokoleń wcześniejszych. Pokolenie Y wkraczające właśnie na rynek pracy, niesie ze sobą liczne zmiany w zarządzaniu firmami. Przypięto już wiele nazw: Klapki, Milenialsi, Pokolenie Dlaczego?, Cyfrowi Autochtoni. Współcześni młodzi nie mają już zamiary pracować w nadgodzinach i wspinać po szczeblach kariery po trupach. Od życia oczekują znacznie więcej i nie mają zamiaru dostosowywać się do otoczenia. Co więcej, to oni dążą do tego, by to świat dostosował się do nich!

KONSTRUKCJA NIEWAŻNOŚCI DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ NA PODSTAWIE ART. 156 K.P.A.

Niniejszy artykuł został poświęcony zagadnieniu konstrukcji przesłanek nieważności decyzji administracyjnej. W pierwszej kolejności omówiono ogólne założenia, jakie przyjął ustawodawca w trybie prowadzącym do eliminacji nieważnej decyzji z obrotu prawnego przez właściwy organ. Należy bowiem podkreślić, iż w polskim prawie administracyjnym odrzucono koncepcję nieważności ipso iure, co powoduje, że decyzja obowiązuje i posiada moc wiążącą aż do momentu jej unieważnienia. Innymi słowy, wada nieważności nie ma bezpośredniego wpływu na byt prawny decyzji. Skutki unieważnialności następują z mocą wsteczną. Następnie uwaga została zwrócona na typologię i podział przesłanek na postawie analizy regulacji zawartej w art. 156 k.p.a. Autorka, w oparciu w wszystkie badane elementy tematu, przedstawia aktualne rozwiązania w praktyce. Rozważania stanowią ponadto przegląd stanowisk doktryny i orzecznictwa w omawianym zakresie.

Ludzie w machinie korporacyjnej – liczby czy coś więcej?

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia pracownika w korporacji w odniesieniu do przeprowadzonego badania ankietowego, koncepcji społecznej odpowiedzialności i powszechnie panujących mitów o pracownikach korporacji. Respondenci twierdzą, że największe możliwości rozwoju osobowości oraz kreatywności stwarza prowadzenie własnej firmy, jednakże dzieli ich opinia co do rozwoju kwalifikacji. Pogląd ten wynika z faktu posiadania przez korporacje większych zasobów, które mogą przeznaczyć na rozwój kwalifikacji pracowników. Z przeprowadzonego badania jednoznacznie wynika iż pracownicy korporacyjni są w większym stopniu narażeni na wypalenie zawodowe, pracoholizm oraz konieczność rezygnacji z życia prywatnego na rzecz zwiększenia szansy na osiągnięcie sukcesu. Owe patologie korelują ze wskazanymi typowymi cechami pracownika korporacji. Pracowity, ambitny i kreatywny – taki powinien być pracownik korporacji, aby był w stanie zadośćuczynić wyśrubowanym wymaganiom. Te ostatnie stawiają pracownika na starcie w wyścigu o lepsze wyniki. Jeżeli pracownik nie potrafi w odpowiedni sposób zorganizować sobie pracy staje się zestresowany i przemęczony.

Wpływ witamin rozpuszczalnych w wodzie na skórę i jej przydatki

Każda z witamin wykazuje specyficzne dla siebie działanie, a w połączeniu synergistycznym, które łączy dwie lub więcej witamin w jednym preparacie, zwiększają się dobroczynne właściwości, które pozwalają na utrzymanie dobrego i zdrowego wyglądu skóry oraz jej przydatków. Działanie takie       w szczególności wykazują witaminy z grupy B. W nutrikosmetykach, jak i preparatach kosmetycznych najczęściej występują razem. Witaminy rozpuszczalne w wodzie muszą być dostarczane wraz z pożywieniem do organizmu, gdyż ich nadmiar jest wydalany z moczem. Dlatego koniecznie trzeba dostarczać te witaminy w codziennej diecie. Artykuł stanowi przegląd witamin rozpuszczalnych w wodzie (witaminy z grupy B i witamina C). Celem pracy było przedstawienie wiedzy na temat wpływu witamin rozpuszczalnych w wodzie na skórę i jej przydatki.

SZKODLIWE DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA UV NA SKÓRĘ

Przedmiotem niniejszej pracy będzie przedstawienie wybranych aspektów szkodliwego działania promieniowania UV na skórę. Ze szczególnym zwróceniem uwagi na objawy tegoż oddziaływania w postaci: zmarszczek, pobruzdowań, torbieli, naczyniaków oraz przebarwień. Jako swego rodzaju „kodu kreskowego” wieku wymalowanego na twarzy. Kolejno, będących już nie tylko nieestetyczną zmianą a zagrożeniem życia, stanów przedrakowych i „popularnego” w świadomości większości ludzi nowotworu skóry-czerniaka. Ponadto zmian histopatologicznych skóry, zwanych elastozą posłoneczną. W podsumowaniu wynik przeprowadzonej krótkiej ankiety dotyczącej występowania w przeciągu życia poparzeń słonecznych.

Pobierz PDF