3 ( 4 ) 2010

Media, organizacje i manifestacje LGBT w polsce

Tekst ten jest krótką analizą mediów i instytucji kierowanych do homoseksualistów. Opisane zostały tu najważniejsze tytuły prasy gejowskiej – m.in. „Inaczej”, „Interhome” i „Replika”. Przedstawiona krótko została historia i ewolucja tego rodzaju prasy. Kolejnym zagadnieniem omówionym w teksie, razem ze swoją klasyfikacją i historią, są portale internetowe skierowane do homoseksualistów. Wśród opisanych stron znajdują się takie adresy jak: innastrona.pl, gejowo.pl, kobiety-kobietom.pl, a także jomiki.pl. W tekście nie zostały pominięte także inne media skierowane do środowisk LGBT, jaki i również organizacje działające na ich rzecz i organizowane przez nie manifestacje.

Prawo do Wyznania

Niniejszy tekst jest poświęcony zagadnieniu praw religijnych, które odgrywają dużą rolę w życiu społeczeństw. Zawiera on opis historycznego rozwoju tych praw i aktów prawnych, które zapewniają wolność wyznania. W historii pojawiło się wiele konfliktów na tle religijnym i istnieje wiele różnic pomiędzy prawami religijnymi w różnych krajach – dlatego temat ten jest tak ważny. Studium przypadku obejmuje problemy wynikające ze zróżnicowania religijnego w społeczeństwie francuskim. Wskazane są także amerykańskie próby unikania konfliktów na tle religijnym oraz obrona praw religijnych w Polsce i na Ukrainie. Ponadto w tekście pojawia się odwołanie do roli Kościoła Katolickiego i papieża Jana Pawła II w związku z wolnością wyznania.

Analiza Dyskursu Medialnego Spotu Reklamowego PiS pt. Młodzież

Niniejszy artykuł podejmuje próbę krytycznej analizy dyskursu medialnego jaki prezentuje polityczny spot reklamowy PiS pt.: „Młodzież”. Aby uniknąć różnych nieporozumień, a zarazem w trosce o prawidłowe zrozumienie prezentowanych powiązań i argumentów, do analizy wybrałam metodologię triady Teuna van Dijka,  holenderskiego językoznawcy, który jest uważany za twórcę krytycznej analizy dyskursu medialnego. W publikacji starałam się wykazać jak ważna w procesie analizy dyskursu jest specyfika języka, przekazywane idee oraz interakcja społeczna. Charakterystyka ta istotna jest podczas wzrostu świadomości ludzi, przejawiającej się najbardziej podczas politycznych kampanii reklamowych i zbliżających się wyborów. Dla ukazania roli i znaczenia analizy dyskursu medialnego przybliżyłam zarówno teoretyczne aspekty krytycznej analizy dyskursu jak i praktyczne jej wykorzystanie oraz jej ciągłej świadomej aktywności i obecności w życiu codziennym. W podsumowaniu rozważań wskazałam na płynność, jednorazowość i niepowtarzalność analizy dyskursu medialnego.

Analiza Dyskursu Medialnego Akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”
– Kampania Charytatywna czy Chwyt Marketingowy?

Akcja „Podaruj Dzieciom Słońce” jest największym przedsięwzięciem marketingu społecznego w Polsce. Pod pozorem akcji charytatywnej ukryte są działania zmierzające do zwiększenia sprzedaży produktów spółki. Najbardziej znaczącymi elementami kampanii społecznej są: spoty reklamowe, naklejki z logo kampanii społecznej (jako element wywoływania pozytywnych emocji), działania promocyjne w supermarketach. Wykorzystywanie wrażliwości człowieka może przynieść ogromne dochody, ale pojawia się pytanie: gdzie jest w tym przypadku – gdy pojawiają się możliwości znacznych zysków – etyka biznesu?

Analiza Dyskursu Medialnego Teledysku Doroty „Dody” Rabczewskiej „Nie daj się”

Ten artykuł jest analizą dyskursu medialnego wideoklipu „Nie daj się” Dody (Dorota Rabczewska). Analizuje trzy wymiary dyskursu – kontekst społeczny, przekazywaną ideę oraz języka przekazu wideo. Tekst pokazuje, które części teledysku destabilizują wizerunek kobiet i mężczyzn, i postrzeganie stereotypów typowej blondynki i brunetki.

Analiza Dyskursu Tekstów Zamieszczonych w Portalach Internetowych Pudelek.pl i Kozaczek.pl

Głównym celem niniejszej pracy jest analiza dyskursu tekstów opublikowanych na stronie internetowej portalu Pudelek.pl i Kozaczek.pl. Teksty te dotyczą wywiadu udzielonego przez Dorotę Rabczewską magazynowi „Urody”. Analizy tekstów dokonano na podstawie trzech głównych aspektów dyskursu: użycia języka, przekazywanej idei i interakcji społecznej. Dodatkowo, przy wykorzystaniu tych trzech aspektów, przedstawiono, jak różnie portale internetowe prezentują tę samą informację.

Perswazja Słowna w Języku Polityki jako Forma Oddziaływania na Społeczeństwo

Język jest najbardziej uniwersalnym środkiem komunikacji. Fakt ten jest doceniony także przez polityków. Używają języka wpływając na osobiste przekonania i opinie odbiorców, czyli społeczeństwa. Jeśli przekonają wyborców, będą mieli większe szanse osiągnięcia głównego celu – władzy. Język polityki jest mniej zrozumiały i bardziej irrelewantny niż język potoczny, jakiego używamy na co dzień. Z tego powodu, bardzo trudno jest oprzeć się jego wpływowi. Ze względu na fakt, że politycy wykorzystują mechanizmy perswazji, tak ważne jest, aby wiedzieć, jakiego rodzaju językiem mówią do nas, aby nas przekonać. Jeśli będziemy umieli rozpoznać ten język, będziemy także w stanie ochronić się przed manipulacją.

Drastyczne Przypadki Analiza Pragmatyczna Relacji: Słowo – Obraz

Tekst ten opisuje stosunki między słowem i obrazem. Analiza przedstawia ich połączenie na podstawie polskiego wydania komiksu „Drastyczne przypadki”, stworzonego przez Neila Gaimana i zilustrowanego przez Dave’a McKeana. W analizie skoncentrowano się na  presupozycjach i implikaturach. Ilustrator gra z odbiorcami, pozwalając im na ich własną interpretację opowieść Gaimana. Słowa i obrazy tworzą świata, w którym każdy może znaleźć swój własny sposób rozumienia komiksowego przekazu.

Pobierz PDF