3 ( 7 ) 2011

Tatuaż Jako Wyraz Kultury Cielesności – Feministyczne Studium Przypadku

Tekst ten jest analizą tatuażu. Przeprowadzamy ją na konkretnie wybranym przykładzie. Do analizy wykorzystujemy teorie feministyczne. Stanowią one dla nas punkt odniesienia przy umiejscawianiu wybranego przez nas wzoru i jego właścicielki w szerszym kontekście. W naszym tekście przedstawiamy zagadnienia związane z historią tatuażu i feminizmu – stanowi to tło dla dalszych rozważań dotyczących samego wzoru. Przy jego omówieniu prezentujemy dwie, różne możliwości interpretacji i odbioru. Tatuaż traktujemy tu jako sztukę, a sam wzór jako dzieło. Staramy się pokazać, iż jako takie nie ma ono jednej, właściwej metody interpretacji zawartych w nim treści.

Analiza Dyskursu Medialnego – „Nie Wstydzę Się Jezusa”

Celem moich badań jest sprawdzenie czy film promujący kampanię „Nie wstydzę się Jezusa” zachęca, czy też jest całkiem odwrotnie. Przechodząc przez różne konteksty analizy dyskursu medialnego dochodzę do określonych wniosków. Akcja ma swoją siłę przebicia i rzeczywiście mogłaby odnieść sukces. Jednak sposób przeprowadzenia kampanii, mam tu na myśli język i kwestie pozawerbalne, które są nieodpowiednio dobrane do wizerunku i celów grupy odbiorców, skazują całą kampanię na trudności.

Próba Dyskursywnej Analizy Postaci Czesława Mozila

Praca ta jest próbą zanalizowania publicznej postaci jaką jest Czesław Mozil. Opiera się na analizie bohatera w sytuacjach takich jak występy przed publicznością, jego muzyką i tekstami, jego osobowością koncertową, a sprawami związanymi z wystąpieniami medialnymi w formie wywiadów. Próba ukazuje różnice między tymi kwestiami podpierając się tezą „Czesław Mozil lepiej potrafi przekazać emocje poprzez muzykę i teksty swoich utworów, społeczeństwo lepiej rozumie jego przekaz muzyczny, niż wypowiedzi, których dopuszcza się udzielając wywiadów”.

Czy teza zostanie obalona…?

Czy Ludzkie Lęki Są Niezmienne? Analiza Filmu Piotra Szulkina „Oczy Uroczne”

Autorka podejmuje się analizy nagrodzonego Nagrodą Główną na MFF Fantastycznych w Trieście filmu Piotra Szulkina pt. „Oczy uroczne” (1976) i odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście, cytując za Jarosławem Iwaszkiewiczem, „nie ma sztuki bez strachu życia lub strachu śmierci”, a ludzkie lęki są zawsze jednakie. Wydaje się, że szulkinowskie dzieło z kręgu realizmu magicznego i spojrzenie nań z punktu widzenia semiotyki i psychoanalizy, a zatem w oparciu o symbol złych oczu i motywy wampiryczne, umożliwia odpowiedź na powyższe pytanie.

Dyskurs medialny cyklu „Blackadder”

Cykl komediowy „Blackadder” to produkcja BBC z lat 1983-1999 opowiadająca losie angielskiego rodu poprzez kolejne epoki. Serial mieści się w kręgu rozrywki typowej dla angielskiego społeczeństwa – pełnemu porównań, typowemu dla angielskiego poczucia humoru językowi towarzyszy doskonała, o znamionach teatralności, gra aktorska. Występują czołowi komicy królestwa: Rowan Atkinson, Tim McInnery, Hugh Laurie, Stephen Fry. Ich twórczość w zabawny sposób przedstawia, niebezpośrednio bo w tle, wątki istotne dla narodu. Całość w niekonwencjonalny sposób pozwala przyswajać świadomość wielowiekowej tradycji, jej siłę oraz wzmaga tożsamość narodową.

Analiza Dyskursu Medialnego Filmu Krótkometrażowego „Black Hole” w Reżyserii Duetu Phill & Olly

Krótkometrażówka „Black Hole” to materiał badawczy, który poddałam analizie dyskursu medialnego. Miejscem akcji jest biurowiec, zaś jedyną postacią pojawiającą się w tej krótkometrażówce jest mężczyzna – pracownik biurowy. Nastrój podsycany jest wszechotaczającą ciszą. „Czarna dziura” przedstawia na przykładzie bohatera filmu – los ludzi zmęczonych, pracujących niemal bez wytchnienia, nie mających czasu na życie, inne od tego zawodowego. Żyją całkowicie oddani wyższemu dobru, jakim jest – według nich – korporacja. Film zaskakująco i nie wprost pokazuje niby prostą historyjką zagubienie współczesnego człowieka, jego pragnienia, i pułapki, jakie niesie dzisiejszy świat.

Barack Obama Odsunięty w Kąt w Najważniejszym Momencie Kariery. Prawdziwa Nieprawda, Przypadek czy Nieprawdziwa Prawda?

2 maja 2011 media na całym świecie podały informację o wielkim sukcesie Amerykanów w wojnie z terroryzmem. Zginał najbardziej poszukiwany i znienawidzony wódz Al.-kaidy Osama Bin Laden. W tym historycznym momencie, który w pewnym stopniu zamyka trwający od 10 lat etap najważniejszym dowodem powodzenia całej akcji ma być zdjęcie zrobione w Białym Domu. W czasie gdy w Pakistanie grupa żołnierzy atakowała prywatną rezydencję terrorysty. Po przeanalizowaniu tejże fotografii doszedłem do pewnych wniosków, które całkowicie zmieniają sposób jej odbioru przez widza. Wątpliwą sprawą jest jej przypadkowość, a widoczne stają się poszlaki całego misternego zaplanowania.

Polska Polityka Zagraniczna

Polityka zagraniczna państwa w dobie integracji atlantyckiej i unijnej jest nie tylko ważnym dopełnieniem polityki wewnętrznej, ale coraz wyraźniej jej przedłużeniem i wzajemnym przenikaniem się obu. W świetle dotychczasowych doświadczeń przynależności  do struktur zachodnich Polska stoi przed zadaniem definicji własnych interesów narodowych w kontekście zmieniających się ról państw na arenie międzynarodowej (nowe role mocarstw, m.in. powrót Rosji do gry mocarstwowej, percepcja mocarstwowego  statusu Chin i aspiracji Indii). Potrzeba nie tylko więcej inicjatywy i kreatywności, wizji i strategicznego myślenia, ale także sztuki konsekwentnego i skutecznego działania. Chodzi przede wszystkim o wskazanie polityki, która umożliwiałby z jednej strony harmonizację interesów własnych w świecie coraz bardziej niepewnym, a jednocześnie determinowanym przez rosnące współzawodnictwo i rywalizację sił w sferze gospodarczej, politycznej i cywilizacyjnej.

Pobierz PDF