4 ( 20 ) 2014

POSTAWY KONSUMENTÓW WOBEC SOKU Z BRZOZY

Opracowanie jest wynikiem badań ankietowych jakie przeprowadziło SKN Analiz Rynkowych. Celem było uzyskanie wiedzy na temat podejścia społeczeństwa do nowego produktu w sprzedaży detalicznej jakim jest sok z brzozy. W tym celu przepytano losowo 105 osób. Wyniki są analizą rynku dla potencjału soku.

Wieloaspektowe, interaktywne działania koła naukowego marketing & quality praxis

Ośrodki akademickie w Polsce dywersyfikują działania naukowe, które nie tylko koncentrują się na przekazywaniu wiedzy, ale wspierają rozwój i kwalifikacje studentów. Koło Naukowe Marketing & Quality Praxis skupia się wokół wielu obszarów pozaprogramowej działalności dydaktycznej studentów. Działania ukierunkowane są na zagadnienia naukowe, organizacyjne oraz prorynkowe, które koncentrują się wokół problematyki naukowej, gospodarczej i przygotowują aktywnych studentów do rozwiązywania nowych problemów badawczych oraz autoedukacji. Ich zróżnicowanie sprzyja nabywaniu kompetencji społecznych, a także samorealizacji studentów w pracy badawczej czy wolontariackiej. Przedstawione wybrane aspekty aktywności studenckiej w sposób szczególny obrazują wpływ Koła na kształtowanie rozwoju studentów.

Reklama w ubezpieczeniach – ubezpieczenia w reklamie

Celem artykułu jest przekazanie informacji na temat reklamy i ubezpieczeń w reklamie. Całość została podzielona na dwie części. W części pierwszej nazwanej „Reklama w ubezpieczeniach” zostały przedstawione podstawowe informacje o reklamie, jej funkcje, rodzaje i wydatki. W części drugiej opracowania zostały pokazane przykłady reklamowania ubezpieczeń, jak również ukazane, dlaczego nie warto ufać reklamom typu tzw. „ubezpieczenia za złotówkę”.

Wpływ witamin rozpuszczalnych w tłuszczach na skórę i jej przydatki

Witaminy są chemicznymi związkami organicznymi, które są niezbędne do prawidłowego przebiegu procesów życiowych człowieka. Wyróżnia się podział na witaminy rozpuszczalne w tłuszczach oraz witaminy rozpuszczalne w wodzie. Niedobór, jak i nadmiar jest szkodliwy i prowadzi do chorób organizmu oraz schorzeń skórnych. Kluczowe dla kosmetologii są zmiany widoczne jako pogorszenie stanu włosów, paznokci oraz skóry. Z tego powodu witaminy są szeroko stosowane w preparatach kosmetycznych. Ponieważ każda witamina ma specyficzne dla siebie działanie, możliwe jest zastosowanie odpowiedniej kuracji witaminowej w konkretnym problemie kosmetycznym. Artykuł stanowi przegląd witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E, K). Celem pracy było przedstawienie wiedzy na temat wpływu każdej witaminy rozpuszczalnej w tłuszczach na skórę i jej przydatki.

SUBSTANCJE AKTYWNE ZALECANE W PIELĘGNACJI CERY DOJRZAŁEJ

W pracy podjęto analizę substancji pochodzenia roślinnego przeznaczonych do zastosowania w kosmetykach dedykowanych skórze dojrzałej. Przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące budowy skóry oraz charakterystyki cery dojrzałej. Dokonano przeglądu substancji biologicznie czynnych, które powinny znajdować się w składzie kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji cery dojrzałej. Praca przedstawia także badania własne nad stworzeniem receptury naturalnego kremu do twarzy, zawierającego nowy, innowacyjny składnik anti-ageing.

Od fizyki i matematyki do biologii i chemii – nowa (bio)technologiczna rewolucja w sprawach wojskowych

Wojna informacyjna, wojna cybernetyczna, wojna wirtualna, wojna sieciocentryczna, rewolucja w sprawach wojskowych  – to tylko niektóre teorie (koncepcje), jakie pojawiły się w ciągu ostatnich lat pod wpływem wzrostu znaczenia nowych technologii. Źródłem innowacji, takich jak amunicja precyzyjna, systemy C4ISR czy systemy umożliwiające prowadzenie operacji w cyberprzestrzeni były uczelnie techniczne i międzynarodowe korporacje sektora informatycznego, lotniczego i telekomunikacyjnego. Obecnie, w związku z dynamicznym rozwojem biotechnologii, nanotechnologii i innych obszarów nauk biologicznych i chemicznych, następuje przejście z informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych (RMA) do (bio)technologicznej RMA. Przyszłe konflikty zbrojne, prowadzone przez  państwa wysoko rozwinięte, oprócz powszechnego wykorzystania robotów, obejmować będą także wykorzystanie środków medycznych, podwyższających wydolność żołnierza i umożliwiających jego szybsze leczenie, środków umożliwiających skuteczniejszy kamuflaż, nanodronów  przemieszczających się po polu walki i wiele innych nowych technologii, o których wkrótce zapewne się dowiemy. 

Pobierz PDF