Rada naukowa

W skład Rady Naukowej Studenckiego Naukowego Czasopisma Internetowego TH!NK wchodzą:

prof. dr. hab. Tomasz Goban-Klas
prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński
prof. nadzw. dr hab.inż. Jan Krupa
prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczyk
dr Marta Czyżewska
dr Anna Miarecka
dr inż. Mariusz Wrzesień