Redakcja

Skład Zespołu Redakcyjnego:
Redaktor naukowy – prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczyk
Redaktor techniczny – mgr Sylwia Banaś
Korekta – dr Magdalena Hoły-Łuczaj

ISSN 2082-1107

Wydawca Studenckiego Naukowego Czasopisma Internetowego TH!NK

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów